افتتاحیه دوره ی توانمند سازي مدرسين مياني

*معاون آموزش ابتدایی فارس خبر داد: برگزاری دوره تربيت مدرسان مياني با حضور مولفین کتب درسی در شیراز به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی ابتدایی فارس ،معاون آموزش ابتدايي فارس از برگزاری دوره استاني تربیت مدرسان مياني به مدت ١٢ روز در شيراز خبرداد.* دکتر مجید بذر افكن معاون آموزش آموزش ابتدايي استان، با اشاره …

افتتاحیه دوره ی توانمند سازي مدرسين مياني ادامه »