مراحل درمان اختلال ریاضی و محاسبات

انواع مشکلات ویژه ریاضی

1-اختلال ریاضی کلامی

این اختلال در طرح کلامی مقادیر ، تعداد اشیاء و نمرات و عملکردهای ریاضی مشخص می شود.

2-اختلال ریاضی در خواندن

اختلال در خواندن نشانه های ریاضی ( علائم ، ارقام و اعداد) و اعداد چند رقمی مخصوصا وقتی که صفر در وسط عدد باشد، اشتباه گرفتن ارقامی مانند 2 و 3 یا 7 و 8 یا نوشتن 13 به جای 31

3- اختلال ریاضی نوشتاری

این اختلال با عدم توانایی کودک در نوشتن ارقام دیکته شده مشخص می شود، نوشتن اعداد به صورت وارونه یا جدا مثلا 984 را به صورت 900804 می نویسد.

 4- اختلال ریاضی ایده ای

این اختلال با ناتوانی در درک روابط ریاضی و محاسبات ذهنی مشخص می شود . در این حالت فرد قادر به نوشتن اعداد هست ، اما قادر به درک آنچه خوانده یا نوشته نیست.

مثلا 9 را می خواند و می نویسد اما نمی داند که 9 از 10 کمتر است یا 18 دو برابر 9 است.

5-اختلال ریاضی عملیاتی

در این مورد توانایی انجام عملیات ریاضی به طور کلی مختل است . در بسیاری از مواقع آزمودنی قادر نیست چرایی و چگونگی عملیاتی را که انجام داده است را توجیه کند.